Featured Video Play Icon

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri | Bölme İşleminden Kalanlar ve Tam Bölenler

Python ile bölme işlemleri yaparken tam bölenleri ve kalanları da ayrıca elde edebiliyoruz. / işareti yerine % işareti kullanırsak kalanı; // işareti kullanırsak da tam böleni bulabiliyoruz. round fonksiyonuysa, sonucu yuvarlamak için kullanılıyor. Virgülden sonra kaç basamak istersek de onu da round fonksiyonunun içine yazabiliyoruz. Bir de round fonksionu virgülden sonraki 5’leri aşağıya yuvarlıyor, şimdilik bunu da bilmiş olalım. Aşağıdaki örneklerle konuyu daha iyi anlayabiliriz.

Featured Video Play Icon

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri | İndekslerle Harfleri Bulmak

Stringler yani harfler, kelimeler vs. için indeksler sıfırdan başlar ve artarak numaralandırılır. “Merhaba” kelimesini ele aldığımızda sıfırıncı indeks “M” iken üçüncü indeks “h” olacaktır. Örnek kodlarla iyice anlaşılacağını umuyorum.

Featured Video Play Icon

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri | Len Fonksiyonu ile Uzunluk Bulma

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri serimizde çeşitli örnekler üzerinden Python öğrenmeye başlıyoruz. Bu derste len fonksiyonu yardımıyla kullanıcının isminin uzunluğunu bulmaya çalıştık. Len Fonksiyonu Stringlerin uzunluğunu bulmaya yarar. Misal merhaba 7 harften oluşuyor len fonksiyonuyla kullanıldığında 7 sonucunu döndürür.

Featured Video Play Icon

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri | Veri Tipleri & Operatörler

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri serimizde çeşitli örnekler üzerinden Python öğrenmeye başlıyoruz. İkinci dersimize veri tipleri ve operatörler ile devam ettik. String Veri Tipi Harfler, kelimeler, yazılar… Integer Veri Tipi Tam sayılar 5 gibi. Float Veri Tipi Kesirli sayılar, 5.5 gibi. Type Fonksiyonu Veri tipini görüntülemeye yarar.

Featured Video Play Icon

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri | Print & Değişkenler & Yorum & Input

Öğrenciler için Python Örnekleri ve Problem Çözümleri serimizde çeşitli örnekler üzerinden Python öğrenmeye başlıyoruz. İlk derste Print ve Input fonksiyonları, değişken tanımlama ve yorum satırlarına değindik. Print Fonksiyonu Ekrana yazı yazdırmaya yarar. Değişken Tanımlama Python ile değişken tanımlarken rakamları başa yazamıyoruz ve alt tire ‘_’ dışında sembol kullanamıyoruz. Yorum Satırları Yorum satırları program tarafından okunmasını istemediğimiz not ekleme olarak kullanabileceğimiz satırlar. Tek satır için #…