Namaz vakitlerinde masaüstü bildirimler gönderebilecek ve bir yandan da ezan okuyacak bir program yapmayı öğreniyoruz.

Video serisi boyunca kullandığımız siteler:

https://pypi.org/project/win10toast/

https://aladhan.com/prayer-times-api

Kodlar:

from win10toast import ToastNotifier


class AnaSayfa(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)

    self.cerceve1 = Frame(self, bg="#769fcd")
    self.cerceve1.pack(side=TOP, fill=X)
    self.cerceve2 = Frame(self, bg="#b9d7ea")
    self.cerceve2.pack(side=TOP, fill=X)

    Label(self.cerceve1, text="YOUTUBE İNDİRME PROGRAMI", font=("Baloo 2", 17, "bold"), bg="#769fcd").pack()
    Button(self.cerceve1, text="VİDEO / SES", font=("Baloo 2", 12), bg="#769fcd", activebackground="#b9d7ea",
        width=25, command=lambda: Video(self)).pack()
    Button(self.cerceve1, text="OYNATMA LİSTESİ", font=("Baloo 2", 12), bg="#769fcd", activebackground="#b9d7ea",
        width=25, command=lambda: OynatmaListesi(self)).pack()


class Video(Frame):
  def __init__(self, master):
    Frame.__init__(self, master)

    for widget in master.cerceve2.winfo_children():
      widget.destroy()

    Label(master.cerceve2, text="VİDEO / SES", font=("Baloo 2", 13, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    Label(master.cerceve2, text="URL", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()

    self.url = Entry(master.cerceve2, width=40, font=("Baloo 2", 11))
    self.url.pack()
    self.url.bind("<1>", self.tikla)

    Label(master.cerceve2, text="KALİTE", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    kalite = ["Max. Kalite", "Min. Kalite", "360p", "Sadece Ses"]
    self.kalite_sec = ttk.Combobox(master.cerceve2, font=("Baloo 2", 12), width=24, value=kalite)
    self.kalite_sec.pack()
    self.kalite_sec.current(0)

    Label(master.cerceve2, text="KAYIT YERİ", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    self.kayit_yeri_gosterilen = Label(master.cerceve2, text=f"{os.getcwd()}", font=("Baloo 2", 9), bg="#b9d7ea")
    self.kayit_yeri_gosterilen.pack()

    Button(master.cerceve2, text="SEÇ", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, command=self.kayit_yeri_sec).pack()
    Button(master.cerceve2, text="İNDİR", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, command=self.indir).pack()

    self.indiriliyor = Label(master.cerceve2, text="", bg="#b9d7ea", font=("Baloo 2", 12))
    self.indiriliyor.pack()

  def tikla(self, event):

    try:
      if "youtube" in self.clipboard_get():
        self.url.delete(0, END)
        self.url.insert(0, self.clipboard_get())
    except TclError:
      pass

  def kayit_yeri_sec(self):

    self.kayit_yeri_gosterilen.config(text=filedialog.askdirectory())

  def indir(self):

    self.yt = YouTube(self.url.get())

    if self.kalite_sec.get() == "Max. Kalite":
      self.yt.streams.get_highest_resolution().download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])
    elif self.kalite_sec.get() == "Min. Kalite":
      self.yt.streams.get_lowest_resolution().download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])
    elif self.kalite_sec.get() == "360p":
      self.yt.streams.get_by_resolution("360p").download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])
    elif self.kalite_sec.get() == "Sadece Ses":
      self.yt.streams.get_audio_only().download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])

    self.indiriliyor.config(text="İndirme Tamamlandı!!!")
    bildirim = ToastNotifier()
    bildirim.show_toast(
      "Vuhuuu!",
      "İndirme tamamlandı!!",
      icon_path="softic.ico",
      duration=10,
      threaded=True
    )


class OynatmaListesi(Frame):
  def __init__(self, master):
    Frame.__init__(self, master)

    for widget in master.cerceve2.winfo_children():
      widget.destroy()

    Label(master.cerceve2, text="OYNATMA LİSTESİ", font=("Baloo 2", 13, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    Label(master.cerceve2, text="URL", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()

    self.url = Entry(master.cerceve2, width=40, font=("Baloo 2", 11))
    self.url.pack()
    self.url.bind("<1>", self.tikla)

    Label(master.cerceve2, text="KALİTE", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    kalite = ["Max. Kalite", "Min. Kalite", "360p", "Sadece Ses"]
    self.kalite_sec = ttk.Combobox(master.cerceve2, font=("Baloo 2", 12), width=24, value=kalite)
    self.kalite_sec.pack()
    self.kalite_sec.current(0)
    Label(master.cerceve2, text="KAYIT YERİ", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    self.kayit_yeri_gosterilen = Label(master.cerceve2, text=f"{os.getcwd()}", font=("Baloo 2", 9), bg="#b9d7ea")
    self.kayit_yeri_gosterilen.pack()
    Button(master.cerceve2, text="SEÇ", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, command=self.kayit_yeri_sec).pack()
    Button(master.cerceve2, text="İNDİR", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, command=self.indir).pack()

    self.indiriliyor = Label(master.cerceve2, text="", bg="#b9d7ea", font=("Baloo 2", 12))
    self.indiriliyor.pack()

  def tikla(self, event):

    try:
      if "youtube" in self.clipboard_get():
        self.url.delete(0, END)
        self.url.insert(0, self.clipboard_get())
    except TclError:
      pass

  def kayit_yeri_sec(self):

    self.kayit_yeri_gosterilen.config(text=filedialog.askdirectory())

  def indir(self):

    playlist = Playlist(self.url.get())
    playlist._video_regex = re.compile(r"\"url\":\"(/watch\?v=[\w-]*)")

    if self.kalite_sec.get() == "Max. Kalite":
      for video in playlist.video_urls:
        YouTube(video).streams.get_highest_resolution().download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])
    elif self.kalite_sec.get() == "Min. Kalite":
      for video in playlist.video_urls:
        YouTube(video).streams.get_lowest_resolution().download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])
    elif self.kalite_sec.get() == "360p":
      for video in playlist.video_urls:
        YouTube(video).streams.get_by_resolution("360p").download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])
    elif self.kalite_sec.get() == "Sadece Ses":
      for video in playlist.video_urls:
        YouTube(video).streams.get_audio_only().download(self.kayit_yeri_gosterilen['text'])

    self.indiriliyor.config(text="İndirme Tamamlandı!!!")
    bildirim = ToastNotifier()
    bildirim.show_toast(
      "Vuhuuu!",
      "İndirme tamamlandı!!",
      icon_path="softic.ico",
      duration=10,
      threaded=True
    )


if __name__ == "__main__":
  app = AnaSayfa()
  app.configure(bg="#b9d7ea")
  app.title("Youtube İndirme Programı")
  app.iconphoto(True, PhotoImage(file="sft.png"))
  app.geometry("600x475+250+75")
  app.resizable(False, False)
  app.mainloop()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir