Youtube’dan istediğimiz kalitede video, ses ya da oynatma listesi indirebileceğimiz masaüstü bir uygulama yapmayı öğreniyoruz.

Video Serisi Boyunca Kullandığımız Siteler:

https://fonts.google.com/

https://colorhunt.co/

https://pypi.org/project/pytube3/

https://python-pytube.readthedocs.io/en/latest/

https://stackoverflow.com/questions/62661930/pytube3-playlist-returns-empty-list

https://stackoverflow.com/questions/62098925/why-my-youtube-video-downloader-only-downloads-some-videos-and-for-other-videos

Kodlar:

from tkinter import *
from tkinter import ttk
import os


class AnaSayfa(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)

    self.cerceve1 = Frame(self, bg="#769fcd")
    self.cerceve1.pack(side=TOP, fill=X)
    self.cerceve2 = Frame(self, bg="#b9d7ea")
    self.cerceve2.pack(side=TOP, fill=X)

    Label(self.cerceve1, text="YOUTUBE İNDİRME PROGRAMI", font=("Baloo 2", 17, "bold"), bg="#769fcd").pack()
    Button(self.cerceve1, text="VİDEO / SES", font=("Baloo 2", 12), bg="#769fcd", activebackground="#b9d7ea",
        width=25, command=lambda: Video(self)).pack()
    Button(self.cerceve1, text="OYNATMA LİSTESİ", font=("Baloo 2", 12), bg="#769fcd", activebackground="#b9d7ea",
        width=25, command=lambda: OynatmaListesi(self)).pack()


class Video(Frame):
  def __init__(self, master):
    Frame.__init__(self, master)

    for widget in master.cerceve2.winfo_children():
      widget.destroy()

    Label(master.cerceve2, text="VİDEO / SES", font=("Baloo 2", 13, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    Label(master.cerceve2, text="URL", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()

    self.url = Entry(master.cerceve2, width=40, font=("Baloo 2", 11))
    self.url.pack()

    Label(master.cerceve2, text="KALİTE", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    kalite = ["Max. Kalite", "Min. Kalite", "360p", "Sadece Ses"]
    self.kalite_sec = ttk.Combobox(master.cerceve2, font=("Baloo 2", 12), width=24, value=kalite)
    self.kalite_sec.pack()
    self.kalite_sec.current(0)

    Label(master.cerceve2, text="KAYIT YERİ", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    self.kayit_yeri_gosterilen = Label(master.cerceve2, text=f"{os.getcwd()}", font=("Baloo 2", 9), bg="#b9d7ea")
    self.kayit_yeri_gosterilen.pack()

    Button(master.cerceve2, text="SEÇ", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, ).pack()
    Button(master.cerceve2, text="İNDİR", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, ).pack()

    self.indiriliyor = Label(master.cerceve2, text="", bg="#b9d7ea", font=("Baloo 2", 12))
    self.indiriliyor.pack()


class OynatmaListesi(Frame):
  def __init__(self, master):
    Frame.__init__(self, master)

    for widget in master.cerceve2.winfo_children():
      widget.destroy()

    Label(master.cerceve2, text="OYNATMA LİSTESİ", font=("Baloo 2", 13, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    Label(master.cerceve2, text="URL", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()

    self.url = Entry(master.cerceve2, width=40, font=("Baloo 2", 11))
    self.url.pack()


    Label(master.cerceve2, text="KALİTE", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    kalite = ["Max. Kalite", "Min. Kalite", "360p", "Sadece Ses"]
    self.kalite_sec = ttk.Combobox(master.cerceve2, font=("Baloo 2", 12), width=24, value=kalite)
    self.kalite_sec.pack()
    self.kalite_sec.current(0)
    Label(master.cerceve2, text="KAYIT YERİ", font=("Baloo 2", 12, "bold"), bg="#b9d7ea").pack()
    self.kayit_yeri_gosterilen = Label(master.cerceve2, text=f"{os.getcwd()}", font=("Baloo 2", 9), bg="#b9d7ea")
    self.kayit_yeri_gosterilen.pack()
    Button(master.cerceve2, text="SEÇ", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, ).pack()
    Button(master.cerceve2, text="İNDİR", font=("Baloo 2", 12), bg="#b9d7ea", activebackground="#769fcd",
        width=25, ).pack()

    self.indiriliyor = Label(master.cerceve2, text="", bg="#b9d7ea", font=("Baloo 2", 12))
    self.indiriliyor.pack()


if __name__ == "__main__":
  app = AnaSayfa()
  app.configure(bg="#b9d7ea")
  app.title("Youtube İndirme Programı")
  app.iconphoto(True, PhotoImage(file="sft.png"))
  app.geometry("600x475+250+75")
  app.resizable(False, False)
  app.mainloop()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir